Kolejne urodziny, znów w atmosferze zamknięcia, znów nie możemy świętować na poważnie…
Na szczęście na poważnie projektujemy, a na świętowanie jeszcze przyjdzie czas… Bądźmy wszyscy zdrowi!